Hlavní stránka

Rodinné domy Na Obci v Přelouči

Společnost VOLARIS s.r.o. připravila infrastrukturu a projekty rodinných domů pro výstavbu v lokalitě "Na Obci" v Přelouči. Celý projekt výstavby silnic, inženýrských sítí, osvětlení, veřejné zeleně, dětského hřiště a rodinných domů je koncipován tak, aby nebyl vystavěn pouhý satelit na okraji města. Našim záměrem bylo vytvoření urbanisticky čisté zástavby území, které se stane organickou částí města Přelouč. To vše s ohledem na jednotný architektonický výraz a ekonomickou přiměřenost projektu.

Projekt je inspirován řešením sídliště Pod Kozincem v Praze.

(prezentační video 300 MB)

Zájemcům nabízíme čtyři typy rodinných domů, jeden typ dvojdomku a jeden typ viladomu se čtyřmi byty. Rodinné domy, resp. byty jsou určeny na prodej do osobního vlastnictví, včetně pozemků.

Cena pozemků včetně všech inženýrských sítí, komunikací, společných ploch, zeleně je ve výši 985,-- Kč/m2 bez DPH. Cena se vztahuje na pozemky určené k výstavbě našich typových domů naší společností.

Cena pozemků k prodeji za účelem indiviuální výstavby včetně všech inženýrských sítí, komunikací, společných ploch, zeleně je ve výši 1.290,-- Kč/m2.

Celková koncepce vychází z předem vytvořených typů rodinných domů tak, aby daná lokalita tvořila jednotný harmonizující celek. Klienti si mohou vybrat rodinný dům vyhovující jejich požadavkům z předem připraveného katalogu. Naše řešení vychází z předpokladu jednotné koncepce pro ucelenou část území jak z hlediska urbanistického, tak i z hlediska architektonického, od jednotného celku až k jednotlivému detailu.

Vizualizace rodinného dvojdomu

 

Kompletní vyřízení hypotečního úvěru zdarma!

Klient neplatí:

Poplatek za vyřízení úvěru - cca 0,8% z výše úvěru.

Poplatek za odhad - úspora cca 4.000,--

Poplatek za čerpání na návrh na vklad - úspora 1.500,--

Dále je klient zvýhodněn exkluzivní úrokovou sazbou.


Exkluzivně pro projekt Na Obci v Přelouči.

Skutečná realizace projektu

17.10.2012

 

Připravujeme další výstavbu rodinných domů dle našeho katalogu.

K volnému prodeji v současné době nejsou vyčleněny žádné pozemky.

Rodinný dům B1 na pozemku parc. č. 541/51 je dokončen a připraven k prodeji budoucím majitelům.

     

     

     

24. 05. 2011

 

Rodinný dům B1 na pozemku parc. č. 541/52 je dokončen a předán novým vlastníkům. Rodinný dům B1 na pozemku parc. č. 541/51 je dokončen a připraven k prodeji budoucím majitelům, kteří mají také možnost zasahovat do vnitřního vybavení rodinného domu.

     

23. 05. 2011

 

Rodinný dům B1 na pozemku parc. č. 541/10 je dokončen. Zbývají dokončit jen terénní úpravy a oplocení kolem domu. Vnitřní vybavení také není hotovo, abyste si mohli vybrat obklady, dlažby, podlahy apod. dle svého uvážení.

     

23. 05. 2011

 

Rodinný dům A1 na pozemku parc. č. 541/23 je dokončen včetně oplocení a travnatých ploch. Vnitřní vybavení (obklady, dlažba, zařizovací předměty, laminátová podlaha, obložkové zárubně a dveře včetně kování a kuchyňská linka) není instalováno, aby budoucí majitelé si mohli vybavit dům dle svých představ.

     

23. 09. 2010

 

A1 na pozemku parc. č. 541/23

Budova rodinného domu dokončena. Vnitřní vybavení nebylo dokončeno, aby si budoucí vlastník domu mohl vybrat toto vybavení dle svého uvážení (obklady, dlažba, zařizovací předměty, laminátová podlaha, obložkové zárubně a dveře včetně kování a kuchyňská linka).

Kolem domu se dělají terénní úpravy a dláždí se venkovní terasa a vstup do domu.

     
     

23. 09. 2010

 

B1 na pozemku parc. č. 541/10 a 541/11

Na rodinném dvojdomě byla dokončena vnější fasáda a budou se dělat vnitřní omítky a štuky. Jsou kompletně dokončeny instalace vody, odpadu, elektriky, plynu. Vnitřní vybavení bude ponecháno na volbě budoucího vlastníka (obklady, dlažba, zařizovací předměty, laminátová podlaha, obložkové zárubně a dveře včetně kování a kuchyňská linka).

Kolem domu se dělají terénní úpravy.

       
 

23. 09. 2010

 

B1 na pozemku parc. č. 541/51 a 541/52

Dokončena hrubá stavba dvojdomku. Na domě se bude instalovat střešní krytina a okna a vstupní dveře do objektu.

      
 

23. 09. 2010

 

V celé lokalitě pro výstavbu rodinných domů, dvojdomů a viladomů probíhají terénní úpravy.

 

 

      

19. 08. 2010

 

Zkolaudovány komunikace, vodovod, kanalizace a veřejné osvětlení.

B1 - Postavena hrubá stavba dvojdomku na parcelách č. 72 a 73.

A1 - Dokončena fasáda, vnitřní omítky a štuky solo domu.

B1 - Probíhá zateplování pláště, střešní folie, dokončeny vnitřní rozvody.

 

     
     

04. 11. 2009

 

Kolaudační souhlas s užíváním stavby - bytový dům, Přelouč, Vrchlického č.p. 1646, postaveného na pozemcích parc. č. st. 2845 a parc. č. st. 2846 - více zde.

Sdělení - označení budovy číslem - více zde.

26. 09. 2009

Dokončena pokládka asfaltových povrchů nově vybudovaných komunikací.

A1 dokončena hrubá stavba, instalovány okna, příprava pokládky střešní fólie.

B1 dokončení vyzdívek 2. NP, příprava pro pokládku stropů.

C1 dokončena venkovní fasáda a zateplení domu, dokončeny vnitřní omítky, příprava pro instalace dveřních obložek, podlah a kuchyní. 

     
     

11. 08. 2009

Příprava komunikací pro pokládku asfaltových koberců.

A1 dokončena hrubá stavby, příprava pro osazení oken.

C1 realizace fasády.

B1 pokračování hrubé stavby vyzdívkami 2. NP.

     
     
     

09. 06. 2009

Dokončena instalace kanalizace, vodovodu a plynu. Hutnění podloží komunikací, ukládání obrubníků a vodicích pásek. Výstavba druhého patra BD C1, dokončena hrubá stavba BD A1 a základová deska dům B1. 

     

10. 04. 2009

Pokračuje výstavba komunikací v lokalitě, první BD a viladům jsou připraveny k pokládce stropů 1.NP. 

  

31. 03. 2009

Dokončeny rozvody plynu, kanalizace a elektro v celé lokalitě. Po zlepšení počasí a vyschnutí zeminy bude dokončena infrastruktura výstavbou komunikací. Pokračuje výstavba tří RD a jednoho viladomu se čtyřmi byty. 

     

16. 03. 2009

 

     

12. 02. 2009

 

     

do 30. 06. 2009

Bude dokončena infrastruktura včetně komunikací v lokalitě B. Došlo ke zpoždění této etapy výstavby z důvodu přeložky hlavního vodovodního řádu, který byl v jiných výškách proti dokumentaci a kolidoval s projektovanou kanalizací.

09. 02. 2009

Zahájení výstavby prodaných bytových domů. Termín předání konečným zákazníkům není ohrožen.
04. 02. 2009 Dokončena montáž plynových rozvodů pro celou lokalitu, předání investorovi.

30. 11. 2008

Instalována trafostanice a rozvody pro jednotlivé domy, instalace rozvodů veřejného osvětlení.

20.10.2008

Dokončuje se instalace všech inženýrských sítí, probíhá instalace pilířků pro jednotlivé domy, instalovány rozvody venkovního osvětlení.

     
30. 04. 2008
Probíkají práce na budování infrastruktury části B. Průběžně je odstraňována ornice v místech budoucích komunikací a jsou ukládány rozvody dešťové a splaškové kanalizace.
     

17. 03. 2008

zahájeny práce na inženýrských sítí - skrývka ornice

03. 03. 2008

ukončeno výběrové řízení na inženýrské sítě a podepsána smlouva s dodavatelem, termín zahájení prací je 17. března 2008
04. 01. 2008 nabytí právni moci územního rozhodnutí na infrastrukturu

15. 09. 2007

dokončení projektové dokumentace k územnímu řízení včetně schválení zúčastněných orgánů a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

 

 

 

 

VOLARIS s.r.o. - developerská společnost
Designed by Xperd - Rejstřík firem | OMEGAplus Chrudim | Login