Hlavní stránka > Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Technické výkresy najdete v sekci dokumentace.

 - pdf Smlouva o budoucí smlouvě kupní na rodinný dům - vzor
 - pdf Smlouva o budoucí smlouvě kupní na bytovou jednotku ve viladomě - vzor

 - pdf Katalog typových rodinných domů, dvojdomku a viladomu

 - pdf Geometrický plán
 - pdf Geometrická mapa parcel lokality B - formát *.pdf
 - dwg Geometrická mapa parcel lokality B - formát *.dwg

 - pdf Prohlášení vlastníka - potvrzený katastrálním úřadem
bytový dům C1 na pozemcích parc. č. st. 2845 a st. 2846
 - pdf Návrh na vklad Prohlášení vlastníka
 - pdf Ohlášení nové budovy k zápisu do katastru nemovitostí
bytový dům C1 na pozemcích parc. č. st. 2845 a st. 2846
 - pdf Kolaudační souhlas s užíváním stavby
bytový dům C1 na pozemcích parc. č. st. 2845 a st. 2846
 - pdf Sdělení  - označení budovy číslem
bytový dům C1 na pozemcích parc. č. st. 2845 a st. 2846
 - pdf Geometrický plán k bytovému domu C1 na pozemcích parc. č. st. 2845 a st. 2846

 - pdf Kolaudační souhlas - SO5 - plynovod
 - pdf Sdělení nabytí právní moci stavebního povolení "Vodovod a kanalizace - Přelouč - Na Obci"
 - pdf Stavební povolení "Vodovod a kanalizace - Přelouč - Na Obci"
 - pdf Oznámení o zahájení řízení "Vodovod a kanalizace - Přelouč - Na Obci"
 - pdf Územní rozhodnutí
 - pdf Sdělení o nabytí právní moci územního rozhodnutí
 - pdf Oznámení o zahájení stavebního řízení
 - pdf Stavební povolení - komunikace

 

 

VOLARIS s.r.o. - developerská společnost
Designed by Xperd - Rejstřík firem | OMEGAplus Chrudim | Login